adres

Distelberg 39, 4708 DW, Roosendaal

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor een intakegesprek of behandeling aan de balie of bellen met de praktijk. Wij proberen u dan zo snel mogelijk, binnen 3 werkdagen, een afspraak aan te bieden.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 8.00 tot 19.00, op vrijdag van 8.00 tot 13.30. Denkt u er wel om dat alle therapeuten verschillende werktijden hebben en niet altijd op al deze tijden beschikbaar zullen zijn.

Telefonische bereikbaarheid

U wordt verzocht voor het maken/verzetten van afspraken tussen 8 en 13 uur in de ochtend te bellen, op deze uren is de secretaresse namelijk aanwezig en zal het storen van de fysiotherapeuten tijdens het behandelen beperkt zijn. Indien wij buiten deze uren niet in staat zijn om uw oproep te beantwoorden bestaat de mogelijkheid de telefoonbeantwoorder in te spreken.

Eerste afspraak

Wilt u bij de eerste behandeling uw verzekeringbewijs en een geldig identiteitsbewijs meenemen? Dit laatste vanwege de verplichting van de overheid om uw Burgerservicenummer (BSN) te controleren.

Directe toegankelijkheid

Onze praktijk is direct toegankelijk, dit betekent dat om een afspraak te maken een verwijzing van uw arts niet noodzakelijk is. Tijdens de eerste behandeling zal uw fysiotherapeut in dat geval eerst een zgn. screening uitvoeren alvorens het eigenlijke onderzoek te starten.

Hygiëne

Het is hygiënisch als u een eigen handdoek meeneemt om op de behandelbank te leggen.

Algemeen

In het algemeen wordt u door één fysiotherapeut behandeld. In de praktijk zijn verschillende specialisaties aanwezig. Mocht uw klachtenbeeld daartoe aanleiding geven, dan kan het zijn dat wij met uw instemming bij elkaar advies inwinnen. Eventueel behoort een (tijdelijke) overdracht tot de mogelijkheden.

Indien u een afspraak niet na kunt komen wordt u verzocht deze uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen, indien wij in deze tijd geen andere afspraak kunnen inplannen.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Kwaliteit

Alle collega’s zijn aangesloten bij beroepsorganisaties en verenigingen en geregistreerd in het: BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (zie:www.fysiotherapie.nl )

Verzekering

In verreweg de meeste gevallen hebben wij een contract met uw verzekeraar, declareren wij rechtstreeks en hoeft u niets (bij) te betalen. Alleen bij die verzekeraars bij wie wij niet gecontracteerd willen zijn en voor patiënten/ cliënten die niet verzekerd zijn, geldt de prijslijst die u in de wachtruimte vindt. 

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan gaan we ervan uit dat u dat aan ons meldt. U kunt ervan op aan, dat we uw klacht in vertrouwen zullen behandelen en serieus zullen nemen. Alleen in overleg met u kunnen we naar een passende oplossing zoeken. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn met uw eigen fysiotherapeut dan zijn de andere fysiotherapeuten in de praktijk bereid objectief te bemiddelen. Vraag daar naar! Heeft ook dat geen bevredigende oplossing opgeleverd, dan kunt u uw klacht indienen bij: 

Centraal Bureau Fysiotherapie
Klachtencommissie
Postbus 248, 3800AE Amersfoort

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.